மாவட்ட செயலாளர்

ga

திரு. என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமார

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Granting Certificates to gift Houses for Displaced Persons

Hon.Prime Minister Ranil Wickramasinghe paid a vis...

Mobile Service of Ministry of Foreign Affairs

On the participation of the District Secretariat T...

திருகோணமலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் - 10.06.2019

திருகோணமலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம்,...

Meeting & GA Programme